Now showing items 1-13 of 13

 • Adaptace digitálního předzkreslovače pro linearizaci zesilovačů s použitím komparátoru 

  Jagla, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o návrhu nového hardwaru využívající komparátor ve zpětné vazbě systému pro digitální předzkreslování signálu. Vybrané vlastnosti navrhované architektury jsou ověřeny pomocí simulací a následně ...
 • Akumulátorový svařovací zdroj 

  Starec, Stanislav
  Tato diplomová práce je zaměřená na návrh a následnou realizaci obloukové stejnosměrné svářečky. Tato práce vychází ze semestrální práce, kde byla realizovaná první verze. Svářečka je napájená z bateriového boxu obsahující ...
 • Algoritmy řízení topného článku tepelného hmotnostního průtokoměru 

  Chromý, Adam
  Práce se zabývá měřicím zařízením EMS62, jehož měřicí metoda vychází z regulace teploty. Cílem práce je vytvoření simulačních modelů regulované soustavy a částí zařízení EMS62, které jsou zapojeny do regulační smyčky. ...
 • Kalibrace a linearizace odporových snímačů 

  Hucl, Václav
  První část práce je zaměřena na popis existujících metod pro analogovou a číslicovou kalibraci a linearizaci statických parametrů odporových snímačů. Druhá část se zabývá konkrétní úlohou linearizace termistoru NTC pomocí ...
 • Kvadratický přiřazovací problém – reformulace a dolní meze 

  Liška, Ondřej
  Tato práce se zabývá kvadratickým přiřazovacím problémem. První část představuje přiřazovací problémy včetně základní aplikace. Po vymezení problematiky a základní konvence značení jsou popsány zvolené metody řešení tohoto ...
 • Laboratorní úlohy pro přípravek Amira DTS200 

  Sikora, Jan
  V práci je představen model Amira DTS 200. Jde o soustavu 3 spojených nádob, čerpadel a tlakový snímačů výšky hladiny. Na přípravku je sestaveno několik úloh na identifikaci a na regulaci hladiny. Systém je modelován a ...
 • Matematické modely vojenských konfliktů 

  Skopal, Martin
  Tato práce pojednává o matematických modelech využívajících se v teorii vojenství. Cílem je sestavení a popis Richardsonova modelu koniktu a vybraných Lanchesterových modelů boje. Následně je provedena jejich analýza se ...
 • Model soustavy motorů s pružným členem 

  Lebeda, Aleš
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku experimentální identifikací využívající principy umělé inteligence a tvorbou nelineárních modelů. Ukazuje způsob estimace parametrů nelineárních modelů a na základě analytického ...
 • Model výměníku tepla 

  Dufek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá seznámením s programovatelným automatem ControlLogix, panelem PanelView Plus, modelem výměníku tepla a jeho součástmi. Hlavním úkolem je návrh modelové úlohy pro výměník tepla a zpracování ...
 • NOVÉ PRINCIPY CHARAKTERIZACE HRADLOVÝCH KAPACIT PRO SIGMA-DELTA MODULÁTORY 

  Sutorý, Tomáš
  V předkládané disertační práci se autor zabývá využitím nových způsobů charakterizace hradlových kapacit použitelných pro realizaci sigma-delta modulátorů, jež jsou nedílnou součástí sigma-delta analogově digitálních ...
 • Regulátor horkých vtoků pro vstřikovací formy plastu 

  Chrenka, Eduard
  Diplomová práce se zabývá realizací regulátoru horkých vtoků pro vstřikovací formy plastu s maximálním počtem regulovaných zón 56. V první části jsou popsané existující řešení dané problematiky. V další části jsou popsány ...
 • Stabilní a chaotické chování Lorenzova systému 

  Oborná, Eliška
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou chování Lorenzova modelu konvektivního proudění v atmosféře v závislosti na Rayleighově čísle. Nabízí několik postupů při analýze stability nelineárních soustav autonomních ...
 • Vylepšení formátu JPEG 

  Liška, Radek
  Tato práce se zabývá algoritmy ztrátové komprese statického obrazu používanými standardem JPEG. Jsou zde podrobně představeny jednotlivé kroky komprese podle tohoto standardu. Mým cílem je představení a implementace ...