Now showing items 1-1 of 1

  • Vytvoření Sparse adaptéru pro infrastrukturu Code Listener 

    Pokorný, Jan
    Kontrola programu na výskyt chyb má nezpochybnitelný význam, obzvlášť ta založená na formálních metodách. VeriFIT na FIT VUT k tomu používá vlastní infrastrukturu Code Listener (CL) modulárně propojující tzv. přední stranu, ...