Now showing items 1-2 of 2

  • Řešení problémů aeroakustiky pomocí bezsíťových metod 

    Bajko, Jaroslav
    Bezsíťové metody reprezentují alternativu ke standardním diskretizačním technikám, které pro svůj chod vyžadují síť. V posledních desetiletích bylo vynaloženo mnoho úsilí k ověření konkurenceschopnosti bezsíťových metod v ...
  • Řešení problémů akustiky pomocí nespojité Galerkinovy metody 

    Nytra, Jan
    Parciální diferenciální rovnice hrají důležitou v inženýrských aplikacích. Často je možné tyto rovnice řešit pouze přibližně, tj. numericky. Z toho důvodu vzniklo množství diskretizačních metod pro řešení těchto rovnic. ...