Now showing items 1-8 of 8

 • Metodika výpočtu odporových pecí s nepřímým ohřevem 

  Bezecný, Ján
  Obsahem předložené bakalářské práce je stanovení metodiky výpočtu odporových pecí s nepřímým ohřevem. Při tvorbě metodiky jsme využili teoretické poznatky z oblasti proměny elektrické energie na teplo a jeho sdílení s ...
 • Návrh sekundárního městského kolektoru s důrazem na ochranu před průnikem podzemní vody 

  Vrána, Tomáš
  V první části se diplomová práce zabývá historii kolektorů, typy provádění a materiály z nichž jsou budovány. Zmiňuje metody a materiály chránící konstrukci před vlivem podzemní vody. Dále se práce věnuje návrhu a statickému ...
 • Optimalizace návrhu energetické renovace školských budov 

  Mocová, Pavla
  Disertační práce se zabývá metodikou optimálního návrhu energetické renovace školských budov. Práce je zaměřena v první fázi na analýzu vybraných školských budov za posledních 100 let výstavby. V této fázi jsou zjištěny ...
 • Rekonstrukce kanalizace v Brně 

  Folovská, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí kanalizace v městské části Brno – střed, mezi ulicemi Roosveltova a Solniční. Vzhledem k umístění stoky v zastavěné oblasti bude rekonstrukce provedena tunelářskou technologií – ...
 • Statické řešení bazénu v novostavbě horského hotelu 

  Krtička, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem bazénové nádrže podepřené sloupy a stěnami. Nádrž je navržena jako plavecký bazén s půdorysnými rozměry 25x10 m a měnící se hloubkou 1,2 až 1,8 m. Podepření bazénu je ...
 • Studium požární odolnosti betonů pro tunelová ostění 

  Ondryášová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá studiem požární odolnosti betonu pro tunelová ostění. Shrnuje problematiku dosavadních znalostí o odolnosti betonu v tunelech a zabývá se chováním jednotlivých částí betonu při vystavení vysokým ...
 • Vyzdívání indukčních pecí 

  Kopečný, Vendelín
  Tato bakalářská práce se zabývá výduskami elektrických indukčních pecí. První část popisuje jejich zhotovení, uvedení do provozu i následné vybourávání. Dále je v práci popsáno použití zadusávacích kelímků. Materiály výdusek ...
 • Vývojové trendy převodových ústrojí automobilů 

  Hebnar, Tomáš
  Práce se zabývá spojkami, jež jsou nedílnou součástí převodového ústrojí automobilů, popisuje rozdělení spojek a uvádí příklady moderního provedení.