Now showing items 1-1 of 1

  • Simulace akustického pole soustavy zdrojů zvukového signálu 

    Kohoutek, Jan
    Práce má za úkol popsat zákonitosti interakce zvukových vln v prostoru. Pro pochopení celého tématu jsou úvodem definovány všechny důležité fyzikální zákonitosti týkající se zvukového vlnění. Dále se zabývá frekvenčními a ...