Now showing items 1-1 of 1

  • Implementace standardu IEEE 802.11ah pro přenos M2M dat 

    Masár, Marek
    Táto diplomová práca sa zaoberá implementáciou štandardu IEEE 802.11ah do sieťového simulátora NS-3 (Network Simulator). V úvodnej časti diplomovej práce je opísaná M2M komunikácia, na ktorú by bol štandard IEEE 802.11ah ...