Now showing items 1-11 of 12

 • Anamorfní mapy v MHD 

  Kriške, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu anamorfních map a jejich využití v MHD. Popisuje metody jejich tvorby a jednotlivé varianty těchto map. Dále se práce snaží zhodnotit a klasifikovat dostupná česká i zahraniční ...
 • Hranice linie 

  Kazdová, Kristýna
  Rozdílnost ve vnímání reality je způsobována jazykem, který vytváří pojmosloví k pojmenování formálních entit, definice těchto pojmů jsou abstraktní. Vzniká tím kolektivní nejednotnost a spor mezi obsahem a formou. Otevírá ...
 • Kresba 

  Kleinerová, Zuzana
  Dlouhodobě zkoumám nezachytitelnost linky v kresebném procesu, který se snažím přiblížit ve výsledném díle skrze výraz linie. Bakalářská práce je vyústěním téměř čtyřletého kresebného výzkumu. Kresbu jsem definovala jako ...
 • Optimalizace zapojení výukového zařízení Promax do výuky 

  Vaško, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení se s výukovým zařízením PROMAX, které je názornou ukázkou funkce privátní pobočkové telefonní ústředny včetně simulace propojení s centrální telefonní ústřednou. Nejdříve byla ...
 • Prediktivní simulace jako podpora rozhodování managementu 

  Horák, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací montážní linky zubových čerpadel. Bakalářská práce obsahuje návrh změn na této montážní lince za účelem vyvážení linky a optimálnímu vytížení operátorů na lince. Pro řešení ...
 • Projekt automatizované linky na černění kovových součástí 

  Mlýnek, Jan
  Diplomová práce se zabývá konstrukčně – technologickým návrhem automatizované linky na černění kovových součástek. Práce obsahuje studii koroze a povrchových úprav, rozbor variant konstrukčního řešení linky, návrhy ...
 • Realizace automatizovaného pracoviště výrobní linky 

  Pecha, Václav
  Práce se věnuje problematice automatizování výrobního procesu pracoviště pro kování kovových dílů za tepla pro konkrétního zákazníka ve specifickém prostředí. V úvodu je proveden rozbor problematiky průmyslu čtvrté průmyslové ...
 • Tramvajová síť nového územního plánu města Brna 

  Grishchuk, Dmitrii
  Tato diplomová práce se zabývá navrhováním linek a jejich provozních parametrů pro tramvajovou síť Brna v souladu s vedením tratí, se kterým počítá připravovaný územní plán města. V práci se hodnotí provozní i investiční ...
 • Tvorba rozvrhování výroby s realizací výrobního layoutu 

  Šopor, Tomáš
  Diplomová práca sa zameriava na tvorbu systému rozvrhovania výrobných procesov a operátorov na linke pre výrobu tepelných čerpadiel v spoločnosti Daikin Device Czech Republic, spojeného s realizáciou zmeny priestorového ...
 • Vyhledávání spojů v jízdních řádech 

  Žižka, Ondřej
  Nedílnou součástí moderní společnosti je pravidelná přeprava osob. Za tím účelem existují přepravní systémy, jejichž spoje se řídí předem daným jízdním řádem. Tato práce si klade za cíl prozkoumat možnosti automatického ...
 • Výroba štítku motocyklu technologií postupového stříhání 

  Jandík, Radim
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh výroby motocyklového štítku. Štítek je z korozivzdorného, hliníkového plechu (42 4412). Výroba probíhá na lince se značnou automatizací a řízením pomocí CNC. Při maximálním vytížení ...