Now showing items 1-15 of 15

 • Monolitický přístřešek v areálu ČOV 

  Klimeš, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem monolitické betonové konstrukce s dřevěným krovem pro umístění zařízení čističky odpadních vod. Konstrukce sestává z jednotlivých konstrukčních prvků- základový pas, stěny s překlady, ...
 • Návrh monolitické železobetonové desky polyfunkčního domu 

  Benešová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a posouzení monolitických stropních desek nejvyšších podlaží, průvlaků a vybraných sloupů polyfunkčního domu. Výsledkem je statický výpočet a výkresová dokumentace.
 • Nosná konstrukce sportovní haly v Luhačovicích 

  Mudrák, Štěpán
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat návrh a posouzení nosné konstrukce zastřešení sportovní haly. Stavební objekt se nachází ve městě Luhačovice ve Zlínském kraji. Půdorysné rozměry haly jsou 35 × 55 m, výška haly je ...
 • Novostavba rodinného domu v Třebíči 

  Berková, Martina
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Třebíči. Dům je navržen z cihelných bloků Porotherm, zastropení skládaným stropem Miako. Střecha je sedlová atypická. Objekt má 2 nadzemní podlaží – 2. podlaží ...
 • Odstranění stěny v bytovém domě 

  Kollárik, Adrián
  Bakalářská práce se zabývá odstranění zděné příčky z vnitřní stěny bytového domu. Cílem práce byla řešit odstranění stěny ve více alternativách. Jedná se o kompletní odstranění stěny a nahrazení překladem. Součásti práce ...
 • Odstranění zděného pilíře ve fasádní stěně bytového domu 

  Vítková, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá odstraněním zděného pilíře z fasádní stěny bytového domu. Zděný pilíř má být nahrazen dvěma ocelovými sloupky v dané osové vzdálenosti. Součástí práce je technická zpráva, statický výpočet a ...
 • Penzion s hipoterapií 

  Zdražilová, Barbora
  Předmětem zpracování diplomové práce bylo vyhotovit prováděcí projektovou dokumentaci stavby penzionu s hipoterapií ve Veselí nad Moravou. Jedná se o zpracování dokumentace penzionu o dvou nadzemních podlažích a objektu ...
 • Polyfunkční dům 

  Fiala, Pavel
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení polyfunkčního domu. Objekt se nachází na okraji města Třebíče. Pozemek je mírně svažitý k jižní straně. Základy jsou tvořeny betonovými ...
 • Rodinný dům 

  Kosařová, Pavla
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu pro 6 obyvatel v obci Slavoňov v okrese Náchod. Rodinný dům je jednopodlažní, částečně podsklepená stavba s obytným podkrovým. Objekt garáže, pracovny a pobytové ...
 • Rodinný dům 

  Hnízdilová, Aneta Aya
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu s komerčním prostorem Na výsluní, který leží na Českomoravské Vrchovině. Tento rodinný dům je navržen na požadavky pětičlenné rodiny, rodiče a tři děti. Součástí ...
 • Rodinný dům 

  Staníková, Radka
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu ve městě Boží Dar, který leží v horské oblasti. Rodinný dům je podsklepený, jednopatrový s obytným podkrovím. Objekt je rozdělen na tři dispoziční jednotky. První ...
 • Rodinný dům s podnikatelskou činností 

  Václavek, Jaroslav
  Téma bakalářské práce je rodinný dům s podnikatelskou činností. Jedná se o dvoupodlažní dům částečně podsklepený, střecha je sedlová se sklonem 35°. Jako nosné konstrukce byly použity obousměrné stěny HELUZ. Budova je ...
 • Stropní deska s žebry nad rohovými okny 

  Tuchyňová, Andrea
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh stropní železobetonové desky s žebry nad rohovými okny. Deska má obdélníkový půdorys a uprostřed se nachází velký otvor pro schodiště. Deska je dimenzována na mezní stav únosnosti a ...
 • Vliv technických detailů na cenu stavebního díla 

  Hutkay, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na rozpočtování stavebních detailů. Obsahuje srovnání detailů nadpraží v obvodové zdi a základových pásů pod obvodovou zdí. Cílem praktické části práce je posoudit možnosti navržení finančně ...
 • Železobetonová stropní deska lázeňského domu 

  Novotný, Tomáš
  Předmětem této práce je železobetonová stropní deska lázeňského domu. Práce se v první části zabývá vlivem různého typu podepření a modelování na velikost ohybových a krouticích momentů a na deformace s nimi spojenými. V ...