Now showing items 1-6 of 6

 • Mikrobiální lipázy a jejich využití 

  Pavlačková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na studium preparátu do odlučovačů tuků a odpadních potrubí, který obsahuje mikroorganismy s lipolytickou aktivitou. Teoretická část práce popisuje lipázy, mikroorganismy, které tyto enzymy ...
 • Odbourávání tuků v odpadech 

  Artýszková, Jana
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na studium možností odbourávání tuků v odpadních vodách se zaměřením na využití mikroorganismů s lipolytickou aktivitou pro specifické odpadní vody bohaté na tuky, vznikající v ...
 • Optimalizace produkce vybraných enzymů pomocí Bacillus subtilis 

  Slavíčková, Radka
  V diplomové práci byla studována optimalizace produkce lipolytických enzymů při submerzním způsobu kultivace Bacillus subtilis (BS). Produkce lipolytických enzymů byla testovaná v prostředí tří živných médií, která se ...
 • Studie aktivity extracelulárních enzymů produkovaných různými druhy kvasinek 

  Vršanská, Martina
  Diplomová práce se zabývá studiem různých kmenů kvasinek z hlediska produkce extracelulárních lipolytických enzymů. První část této práce spočívající ve výběru vhodných kvasinek byla vypracována v rámci studijních pobytů ...
 • Studium přípravků do odlučovačů tuků 

  Gojkovic, Živan
  Diplomová práce byla zaměřena na testování komerčního přípravku do odlučovačů tuků. Cílem práce bylo dokázat schopnost přítomných mikroorganismu v přípravku, produkovat lipázy, které působí na různé lipidové substráty. K ...
 • Vlastnosti a produkce mikrobiálních lipáz 

  Martinková, Patrícia
  Bakalárska práca je zameraná na testovanie kultivačných médií pre rast rôznych kmeňov kvasiniek produkujúcich lipolytické enzýmy a na štúdium vplyvu zloženia kultivačných médií na produkciu lipolytických enzýmov. Teoretická ...