Now showing items 1-1 of 1

  • Metody identifikace PHA produkujících bakterií 

    Skřivanová, Veronika
    Diplomová práce se zabývá testováním, optimalizací a porovnáním metod vhodných pro identifikaci bakterií produkujících polyhydroxyalkanoáty. V rámci práce byly využity metody kultivační a mikroskopické, kde byly bakteriální ...