Now showing items 1-4 of 4

 • Možnosti recyklace odpadů tvrdých PU pěn z produkce KingSpan CZ 

  Figalla, Silvestr
  Teoretická část bakalářské práce zhodnocuje metody a trendy recyklace polyuretanových materiálů s důrazem na tvrdé polyuretanové pěny používané jako termoizolace ve stavebnictví. Experimentální část práce je zaměřena na ...
 • Využitelnost druhotných surovin při návrhu ztekucených suspenzí na bázi zemin 

  Hrubý, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá využitelností druhotných surovin při návrhu ztekucených suspenzí na bázi zemin ve formě samozhutnitelných zálivek. Takto upravenou zeminu je možné využít jako náhradu za zásypový materiál pro ...
 • Využití ztekucených zemin ve formě zpětných samozhutnitelných zálivek 

  Chlachula, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na výzkum ztekucených zemin na bázi zpětných samozhutnitelných zálivek. Tyto zálivky by bylo možno použít jako lože pro inženýrské sítě při nízké finanční náročnosti a bez přebytečných odpadů. ...
 • Zhodnocení technologií pro využití biomasy 

  Trna, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je podat jejímu čtenáři základní informace o biomase a technologiích pro její využití. Vypracování je rozděleno do čtyř hlavních částí. První část popisuje zdroje biomasy, její úpravy a zpracování ...