Now showing items 1-2 of 2

  • Paliva pro spalovací motory 

    Vrbický, Jiří
    Tato práce se zabývá základními vlastnostmi paliv pro spalovací motory. Především jejich vlivem na termickou účinnost. Dále je zde uvedeno rozdělení paliv a jejich porovnání z hlediska ekologického, ekonomického a ...
  • Zkapalněný zemní plyn 

    Borkovec, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá zkapalňováním zemního plynu, jeho transportem, skladováním a opětovným odpařováním. V rámci práce byl navržen malý zkapalňovací cyklus a odpařovací jednotka.