Now showing items 1-20 of 24

 • Deformačně napěťová analýza rámu lisu na víno 

  Vaculka, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou rámu lisu na víno. Tento lis je vyroben svépomocí a nebyla k němu doposud provedena žádná analýza tohoto typu. Práce obsahuje jeho detailní rešerši, dále pak obecnou ...
 • Konstrukce a výroba střižného nástroje 

  Šincl, Josef
  Bakalářská práce popisuje konstrukci a výrobu postupového nástroje, který slouží pro výrobu úchytných ok na vozy Škoda Octavia combi. Jsou z materiálu 1.0396. Byla zpracována literární rešerše z oblasti stříhání a ohýbání. ...
 • Membránový termoplastický lis 

  Štindl, Martin
  Základ této práce spočívá v konstrukčním řešení membránového vakuového lisu, určeného k formování termoplastů pomocí membrány a to zejména materiálu Twintex. V práci je řešena celková koncepce a uspořádání stroje. Pohyb ...
 • Model lisovacího zařísení s bezpečnostními prvky 

  Mikyska, Kamil
  Tato práce pojednává o vytvoření učebního modelu pneumatického lisu. Je v ní popsána hardwarová realizace a uspořádání jednotlivých komponent. Je vysvětlena funkce navrhnutého obslužného programu. Tento program je vytvořen ...
 • Návrh pracoviště pro montáž pneumatických válců 

  Fuglíček, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozmístnění montáže pro pneumatické válce. Montáž je navržena do jednotlivých pracovišť. Jednotlivé kroky jsou popsány v této práci podle, kterých pracoviště montáže jsou sestaveny, rozdělení ...
 • Návrh pracoviště pro montáž pneumatických válců 

  Fuglíček, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozmístnění montáže pro pneumatické válce. Montáž je navržena do jednotlivých pracovišť. Jednotlivé kroky jsou popsány v této práci podle, kterých pracoviště montáže jsou sestaveny, rozdělení ...
 • Použití standardu ISA 95 pro část výrobní linky 

  Horák, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací standardu ISA-95 na vytvořenou výrobní linku. V teoretické části je popsán standard a jeho modely, dále pak jednotlivé zvolené softwary, které pro aplikování standardu byly ...
 • Procesy volného a zápustkového kování 

  Tvrdoň, Radek
  Práce předkládá teoretický souhrn procesů kování. Pojednává o výběru polotovaru, stroje i tvářecího procesu pro oba druhy kování. Vysvětluje důvody použitelnosti volného kování pro výrobu jednoduchých součástí a zápustkového ...
 • Přesné kování 

  Berka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií přesného kování. V práci je uvedeno základní rozdělení kování podle charakteru toku materiálu a jeho postup. Po úvodní části se tato práce zabývá rozborem metod zápustkového ...
 • Přesné kování 

  Bužga, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje metodám, postupům a možnostem přesného kování. Po úvodní analýze metod zápustkového kování s výronkem obsahuje přehled, rozbor a popis metod kování přesného, včetně technologického zhodnocení ...
 • Realizace automatizovaného pracoviště výrobní linky 

  Pecha, Václav
  Práce se věnuje problematice automatizování výrobního procesu pracoviště pro kování kovových dílů za tepla pro konkrétního zákazníka ve specifickém prostředí. V úvodu je proveden rozbor problematiky průmyslu čtvrté průmyslové ...
 • Silové stroje používané ve tváření 

  Sejkora, Petr
  Bakalářská práce obsahuje charakteristiku silových strojů, základní rozdělení a stručný přehled jednotlivých typů silových strojů využívaných ve tváření. V práci jsou charakterizovány používané stroje. U každého typu je ...
 • Stínidlo průmyslového svítidla z plechu - návrh technologie výroby 

  Zelinka, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je porovnat technologie výroby hlubokého tažení pro zadaný typ výtažku. Jedná se o stínidlo průmyslového svítidla z plechu. Porovnávat se bude hydromechanické tažení, postupné hluboké tažení a ...
 • Stroje a nástroje používané ve tváření 

  Stránský, Luboš
  Bakalářská práce obsahuje stručný přehled jednotlivých typů strojů a nástrojů používaných ve tváření. V práci jsou rozebrány dnes i dříve používané typy strojů a nástrojů. Mezi základní typy strojů patří: mechanické lisy, ...
 • Stroje a nástroje pro přesné stříhání 

  Šindelka, Marek
  Tato práce obsahuje stručný přehled používaných strojů a nástrojů určených k přesnému stříhání. Přesné stříhání je technologie z oblasti plošného tváření, vhodná především pro sériovou výrobu, kterou lze vyrobit funkční ...
 • Stroje využívané ve tváření 

  Kvapil, Jan
  Bakalářská práce, která je vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B 2339, obsahuje stručný přehled jednotlivých typů strojů používaných ve tváření. V práci jsou charakterizovány dnes i dříve používané stroje. Mezi ...
 • Technologie ohýbání ocelového profilu 

  Kameník, Tomáš
  KAMENÍK Tomáš: Technologie ohýbání ocelového profilu Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru M-STG Strojírenské technologie předkládá návrh technologie ohýbání ocelového profilu z materiálu S235JRG2. Ohyb ...
 • Vypínání dílců z plechu 

  Lorenc, Tomáš
  V této práci, zpracované v rámci bakalářského studia, je všeobecný přehled metody vypínání plechů. Procesy vypínání posouvají hranice tvářitelnosti materiálů spojením tažení a ohýbání do jedné operace. Právě proto je možné ...
 • Výroba krytu vzduchového filtru 

  Procházka, Vojtěch
  Práce se zabývá návrhem výroby krytu vzduchového filtru. Součást má válcový tvar s kruhovým prolisem a dírou ve dně. Je vyráběná z ocelového plechu 11 320 tloušťky 1 mm. S přihlédnutím k sérii 20 000 kusů ročně, byla vybrána ...
 • Výroba součásti "Víko" 

  Vyhnanovský, Jaroslav
  Tento projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby součásti „Víko“ vyráběné z plechu tloušťky 1 mm, z materiálu 11 375 (1.0038). Součást se bude vyrábět ...