Now showing items 1-1 of 1

  • Studie lisů na válcové a hranolovité balíky 

    Hertl, David
    Obsah této bakalářské práce se zabývá popisem zemědělského lisu na hranolovité a válcové balíky určené pro formování slámy a pícniny. Zemědělské lisy se vyrábějí v mnoha variantách v závislosti na výrobci a použité ...