Now showing items 1-2 of 2

  • Electrochemical Properties Of Lithium-Ion Battery Under Elevated Temperature 

    Kulíková, Barbora (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
    This article presents a topic of the elevated temperature influence on lithium-ion accumulators. The theoretical part of the paper focuses on the basic principles of lithium-ion batteries, their advantages and influence ...
  • Sledování vlivu teploty na vlastnosti lithium-iontové baterie 

    Kulíková, Barbora
    Tato diplomová práce se zabývá sledováním vlivu teploty na vlastnosti lithiumiontové baterií, rešerší tohoto tématu a návrhem experimentů. Shrnutí teorie obsahuje kapitola číslo jedna diplomové práce. Postupně je popsán ...