Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza bateriových hmot metodami EDS 

    Vídeňský, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou bateriových hmot za použití rentgenové spektrální mikroanalýzy. Měření probíhalo na dvou elektronových rastrovacích mikroskopech vybavenými energiově disperzními rentgenovými ...
  • Studium elektrodových materiálů pro post-lithno iontové systémy 

    Kekelák, Miroslav
    Tato bakalářská práce se zabývá studiem elektrodových materiálů pro post-lithno iontové systémy. V teoretické části práce je popsán princip, historie a konstrukce článků lithno iontových baterií. Samostatná kapitola je ...