Now showing items 1-1 of 1

  • Sledování vlivu teploty na vlastnosti lithium-iontové baterie 

    Kulíková, Barbora
    Tato diplomová práce se zabývá sledováním vlivu teploty na vlastnosti lithiumiontové baterií, rešerší tohoto tématu a návrhem experimentů. Shrnutí teorie obsahuje kapitola číslo jedna diplomové práce. Postupně je popsán ...