Now showing items 1-1 of 1

  • Válce čtyřdobých spalovacích motorů a jejich aplikace 

    Burjeta, Michal
    Cílem této práce je nastínění problematiky válců čtyřdobých spalovacích motorů z pohledu historického a současného řešení. Jsou zde uvedeny požadované vlastnosti válců, materiály určené pro výrobu válců a jejich konstrukční ...