Now showing items 1-2 of 2

  • Architektura a umění 

    Lackovičová, Lenka
    Cieľom záverečnej práce je architektonická štúdia novostavby Mestskej galérie Litomyšl, nakoľko súčasné priestory Mestskej galérie prinášajú množstvo problémov pri vystavovaní. Po dôkladnej analýze širšieho centra mesta ...
  • Architektura a umění 

    Hrončeková, Barbora
    Návrh Mestskej galérie v meste Litomyšl reaguje hmotou na pohľadové osy mestskej štruktúry a jej rôzne výškové členenie. Hmota budovy je rozdelená na 5 celkov s rozdielnymi výškovými úrovňami. Hlavným princípom je prepájanie ...