Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh malé víceúčelové nádrže v k.ú Velké Albrechtice 

    Novák, Radomír
    Diplomová práce řeší sestavení algoritmu výpočtů pro transformaci povodňové vlny v programu Excel a jeho následné využití pro návrh malé víceúčelové nádrže. Výpočet zohledňuje jak samotné vypouštěcí objekty, tak polohu a ...
  • Projekt malé vodní nádrže v k. ú. Níhov 

    Matoušek, David
    Diplomová práce „Projekt malé vodní nádrže v k. ú. Níhov“ se snaží seznámit čtenáře s malou vodní nádrží jako významným krajinným prvkem. MVN jsou základním kamenem v tvorbě ekologické stability, který má významný přínos ...