Now showing items 1-9 of 9

 • Deskripce rámů soustružnických strojů. 

  Míčka, Martin
  Tato práce pojednává formou rešerše o rámech soustružnických strojů. Jsou v ní obsaženy základní požadavky, které jsou na rámy kladeny. Z nich se blíže věnuje statické a dynamické tuhosti. V dalších bodech jsou zahrnuty ...
 • Deskripce svislých soustružnických strojů 

  Nováková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá deskripcí a rozdělením svislých soustružnických strojů. Celý text je uspořádán do několika na sebe navazujících kapitol. V úvodu této práce je pojednáno o historii a podstatě soustružení. ...
 • Konstrukce malé CNC frézky 

  Kubálek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí malé CNC frézky. Práce obsahuje základní rozdělení a analýzu dostupnosti malých CNC frézek. Dále obsahuje výpočty řezných parametrů zvoleného nástroje a posuvových os. ...
 • Konstrukce multifunkčního obráběcího centra 

  Gruník, Jan
  Tato práce popisuje konstrukci a výpočet rámu obráběcího soustružnického stroje a 2D osy včetně pojezdů dle námi zvolených počátečních parametrů. Informace v ní obsažené nepředstavují jen souhrn teoretických znalostí, ale ...
 • Konstrukční návrh portálové CNC frézky 

  Ludva, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem portálové CNC frézky. Práce obsahuje popis jednotlivých typů portálových frézek, analýzu českého i zahraničního trhu a analýzu základních skupin portálové frézky. Dále obsahuje výpočet ...
 • Polymerbetonový rám svislého soustruhu 

  Buksa, Jan
  Tato práce popisuje konstrukci a výpočet lože svislého soustruhu navrženého dle požadavků firmy TOSHULÍN, a. s. Informace v ní obsažené nepředstavují jen souhrn teoretických znalostí, ale měly by posloužit také prakticky ...
 • Porovnání nosných struktur obráběcích strojů z tradičního a netradičního materiálu 

  Tichý, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí nosných struktur frézovacích strojů. Úvodní část diplomové práce je věnována stručné rešerši současného stavu techniky, zejména v oblasti nosných struktur obráběcích strojů. Zde ...
 • Soustružnické stroje se svislou osou rotace 

  Mrázek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší,popisem a roztříděním soustružnických strojů se svislou osu rotace. Celý obsah je uspořádán do několika kapitol. Úvodem je zkráceně popsána historie a podstata soustružení. Navazující ...
 • Velká soustružnická centra 

  Nábělková, Irena
  Tato bakalářská práce se zabývá velkými soustružnickými centry. První část práce je tvořena rešerší, kde jsou rozdělena a popsána velká soustružnická centra. U jednotlivých obráběcích center jsou uvedeny možnosti jejich ...