Now showing items 1-1 of 1

  • Postup stanovení zbytkové únavové životnosti vlakové nápravy 

    Scholz, David
    Cílem bakalářské práce je představit způsoby výpočtu zbytkové únavové životnosti vlakové nápravy jdoucí nad rámec mezinárodních norem. Tyto postupy jsou vyžadovány provozovateli pro zvýšení bezpečnosti vlakové dopravy. ...