Now showing items 1-1 of 1

  • Zátěžový generátor zpráv DLMS/COSEM 

    Kohout, David
    Práce se zaměřuje na problematiku Smart Meteringu, konkrétněji specifikaci DLMS/COSEM. V práci jsou popsány nejdůležitější části standardu a jeho využití v chytrých sítích. Nejprve je rozebrán protokol DLMS, který zajišťuje ...