Now showing items 1-1 of 1

  • Deskový most o jednom poli 

    Vidová, Miriama
    Predmetom bakalárskej práce je návrh doskového mostu o jednom poli. Most sa nachádza na komunikácií 1. triedy a kolmo križuje rieku Kuřimka. Nosná konštrukcia je z predpätého betónu a jej dĺžka je 19,33 m. Pre výpočet je ...