Now showing items 1-4 of 4

 • Administrativní dům 

  Fraňo, Peter
  Cílem bakalářské práce je nadimenzovat a posoudit železobetonovou stropní desku nad prvním nadzemním podlaží na mezní stav. K řešení vnítřních sil je využíto výpočetního program SCIA Engineer 2012. Stropní deska je lokálně ...
 • Jeřáb nástěnný 

  Gavenda, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem nástěnného otočného jeřábu. Cílem je navržení hlavní nosné konstrukce. Jedná se o její navržení včetně zpracování důležitých pevnostních výpočtů. Navržený jeřáb umožňuje ...
 • Statický návrh konstrukce z kombinace oceli a konstrukčního skla 

  Potůčková, Simona
  Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné konstrukce a opláštění budovy provedené z kombinace oceli a konstrukčního skla obdélníkového půdorysu o rozměrech 7,5x10,5 m a celkové výšky objektu 24,5 m. Objekt je ...
 • Železobetonová konstrukce nádražního nástupiště 

  Šimon, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce zastřešení železničního nástupiště. Jedná se o monolitickou železobetonovou rámovou konstrukci, do které je vetkNuta konzolová deska. Veškeré zatížení působící na nosnou ...