Now showing items 1-5 of 5

 • Evaluace texturních příznaků 

  Průša, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá statistickým popisem textur metodami LBP a maticemi souslednosti. Obsahem je také vyhodnocení matic souslednosti pomocí Haralickových příznaků. Implementace je v jazyce C++ a byla využita ...
 • Klasifikace objektů v obraze podle textury 

  Hutárek, Jiří
  Práce se zabývá detekcí textur v obraze pomocí metody Local binary patterns (LBP). Texturním příznakem je histogram hodnot LBP ve zkoumaném obraze a klasifikace textur je prováděna pomocí umělé neuronové sítě. S použitím ...
 • Klasifikace objektů v obraze podle textury 

  Hutárek, Jiří
  Hlavním tématem této práce je klasifikace textur a rozpoznávání objektů v obraze podle textury. Jsou rozebírány různé texturní příznaky včetně několika variant local binary patterns (LBP). Je navržena nová modifikace LBP ...
 • Metody extrakce charakteristických rysů obličeje 

  Adamček, Ľubomír
  Tvár je dlhodobo jedna z najatraktívnejších dostupných biometrií človeka pre jej ľahké a pohodlné nasnímanie. Využitie je široké - od bezpečnosti, cez monitorovanie až po zábavný priemysel. Táto práca predstavuje doménu ...
 • Texturní příznaky 

  Zahradnik, Roman
  Cílem tohoto projektu je zhodnotit účinnost využití texturních příznaků při rozpoznávání a klasifikaci textur v počítačovém zpracování obrazu. Stěžejním úkolem práce je porovnat a diskutovat experimentálně získané výsledky ...