Now showing items 1-4 of 4

 • Daň z nemovitostí a její vliv na rozpočet obce Starý Poddvorov 

  Kuchyňková, Michaela
  V bakalářské práci se budu věnovat dani z nemovitostí, konkrétně jejímu významu v rozpočtu obce Starý Poddvorov. Vysvětlím pojmy obec, rozpočet, daňové a nedaňové příjmy, sazby daně a rozdělím majetkové daně. V analytické ...
 • Návrh na zlepšení hospodářské situace obce Nové Sedlice 

  Vavrečková, Zuzana
  Bakalářská práce je zpracována na téma Účetnictví měst a obcí. Konkrétně je zaměřena na zlepšení hospodaření obce Nové Sedlice. Cílem této bakalářské práce je přiblížení základních pojmů a vztahů, které se týkají rozpočtové ...
 • Posouzení možností bydlení v Praze a v Brně 

  Sýkorová, Dana
  Tato práce pojednává o možnostech bydlení ve dvou největších městech České republiky, tedy v Praze a v Brně. V první části se práce zabývá definicí investic, strukturou územní samosprávy, regionální politikou a regionálním ...
 • Zhodnocení obecního majetku v čase 

  Sýkora, Ondřej
  Předmětem diplomové práce „Zhodnocení obecního majetku v čase“ je zvolení nejvhodnější varianty financování investičního projektu. Projekt řeší přestavbu stávajícího nevyužívaného Domu služeb na Komunitní dům seniorů. V ...