Now showing items 1-18 of 18

 • Cyklotrasa mezi Havířovem a Hrabovou 

  Kocurek, Ondřej
  Bakalářská práce řeší návrh cyklotrasy mezi městem Havířov a městskou částí Ostrava - Hrabová. Současné cyklotrasy jsou v tomto území vedeny částečně po silnicích druhé třídy II/478 a II/473, kde je vysoká intenzita dopravy, ...
 • Dopravně-urbanistické řešení Černé louky v Ostravě 

  Slowik, Jiří
  Práce si klade za cíl vytvořit dopravně urbanistickou studii, která povede k zatraktivnění celé oblasti, ať už pro stálé či migrující obyvatelstvo, převede dopravu tak, aby co nejméně kolidovala s návštěvníky centra, ale ...
 • Jeseník, Rejvízský most 

  Dvořák, Jan
  Náplní diplomová práce je návrh křižovatky silnic I/44 a II/453 v intravilánu města Jeseník. Součástí návrhu je řešení pěší dopravy a napojení na přilehlé účelové komunikace.
 • Křižovatka ulic Krásnopolské a Opavské v Ostravě 

  Kocurek, Ondřej
  Diplomová práce řeší křížení ulic Krásnopolské a Opavské v Ostravě. Stávající křižovatka zajišťuje hlavní dopravní spojení mezi městskými částmi Krásné Pole a Porubou, ulice Opavská je součástí silnice I/11, hlavním dopravním ...
 • Lipov - úprava prostoru před školou 

  Koukal, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je úprava místní komunikace v obci Lipov. Tato komunikace je situována před základní školou a v jejím okolí. V rámci úpravy je navrženo umístění autobusových zastávek v zálivu, dále je vyřešen ...
 • Návrh obytné zóny v obci Drnovice 

  Vaškeba, Martin
  Předmětem diplomové práce je navržení obytné zóny s inženýrskými sítěmi lokality "Nad Hřbitovem" v obci Drnovice. Diplomová práce zahrnuje návrh 4 variant, které jsou detailně zpracovány. Cílem této prace je navržení městské ...
 • Návrh rekonstrukce ulice Húskova v Brně 

  Přívara, Jakub
  Cílem diplomové práce je zpracování návrhu rekonstrukce ulice Húskova v Brně, která se nachází v městské části Černovice. V rámci rekonstrukce bude vyřešena statická doprava, cyklistická doprava, pohyby pěších. Projekt byl ...
 • Návrh stavebních úprav pro zlepšení bezpečnosti cyklodopravy mezi ulici U Stavu a Za Hájkem ve Veselí nad Moravou 

  Kočiš, Michal
  Cílem této bakalářské práce je úprava místní komunikace ve městě Veselí nad Moravou. Jedná se o část města, kterou prochází cyklotrasa Strážnická vinařská stezka. Pro zlepšení pohybu cyklistů a automobilů jsou zde navržena ...
 • Polyfunkční dům 

  Holub, Ondřej
  Diplomová práce „Polyfunkční dům“. Práce řeší realizační projekt polyfunkčního domu v Jihlavě. Objekt je umístěn na okraji Jihlavy v rozvíjející se části Horní Kosov. Pozemek je mírně svažitý od západu na východ a navazuje ...
 • Severovýchodní část obchvatu města Hranice 

  Kelča, Petr
  Náplní diplomové práce je vypracování varianty technického řešení Severovýchodního obchvatu města Hranice a její následné porovnání s variantou vypracovanou firmou Linio Plan, s.r.o. Hlavním úkolem obchvatu je obsluha ...
 • Studie dopravního řešení lokality Vlnitá - Vyškovská v Brně 

  Glosová, Vanda
  Předmětem bakalářské práce je variantní řešení rekonstrukce místní komunikace v obytné zástavbě, která se nachází v městské části Brno-Slatina. V rámci práce byly navrženy tři varianty, které byly následně zpracovány formou ...
 • Studie Dukelského náměstí v Přelouči 

  Mittermayerová, Anita
  Předmětem diplomové práce je rekonstrukce prostoru Dukelského náměstí a jeho okolí před nádražím ČD v Přelouči. Jedná se o úpravu chodníků a komunikací, návrh parkovacích stání a parkoviště. Řešení bylo zpracované v několika ...
 • Trámový most nad místní komunikací 

  Kunčarová, Edita
  Cílem této bakalářské práce je navržení mostu o jednom poli, vedoucí přes místní komunikaci. V rámci práce byly zpracovány tři varianty řešení, přičemž dále byla rozvedena jedna z nich. Konstrukce je navržena a posouzena ...
 • Úprava křižovatky Na Výsluní x Družstevní v Luži 

  Koukal, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je návrh řešení nepřehledné křižovatky v obci Luže. Týká se ulic Na Výsluní, Družstevní, K Chlumku, Kaštanka, dále dopravně významného sjezdu do Hamzovy odborné léčebny a celkové rekonstrukce ...
 • Úprava křižovatky Rerychova x Foltýnova v Brně 

  Janko, Vojtěch
  Předmětem bakalářské práce je návrh úpravy stávající místní průsečné křižovatky v Brně-Bystrci. Současná křižovatka je příliš rozlehlá a nepřehledná a nezaručuje tak bezpečný provoz vozidel spolu s chodci. Cílem bakalářské ...
 • Úprava místní komunikace a parkovacích stání v obci Kvasiny 

  Ešpandrová, Bára
  Cílem bakalářské práce je úprava místní komunikace v obci Kvasiny a její napojení na přilehlé komunikace. V rámci úpravy jsou navržena parkovací stání pro návštěvníky přilehlého sportovního areálu. Návrh je řešen na parcelách ...
 • Úprava místních komunikací v obci Výrovice 

  Culek, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je úprava místních komunikací v obci Výrovice. Komunikace se nachází v prostoru návsi obce, kde tvoří ve stávajícím stavu jednolitou asfaltovou plochu. V rámci návrhu úprav dojde k usměrnění ...
 • Vyhledávací studie obchvatu obce Radňovice 

  Polický, Radek
  Cílem této práce je návrh variantního řešení obchvatu obce Radňovice, ležící v kraji Vsočina. Centrem obce prochází silnice I. třídy č. 19 spojující Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou. Silnice I/19 zajišťuje v současnosti ...