Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh a posouzení železobetonové desky v obchodním domě 

  Skoupá, Karolina
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové desky v obchodním domě. Cílem této práce bylo, navrhnou a posoudit lokálně podepřenou stropní desku na mezní stav únosnosti a použitelnosti. Práce obsahuje ...
 • Nosné prvky železobetonové konstrukce 

  Leitner, Ivan
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosnej železobetónovej konštrukcie administratívnej budovy z hľadiska medzného stavu únosnosti a použiteľnosti. Pre výpočet vnútorných síl bol vytvorený 3D model konštrukcie ...
 • Projekt bytového domu 

  Moravcová, Eva
  Jedná se bytový dům v Brně. Nosná konstrukce je železobetonová. Objekt má jedno podzemní a šest nadzemních podlaží. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými sloupy a stěnami. Vodorovné nosné konstrukce jsou ...
 • Železobetonová konstrukce parkovacího domu 

  Vaněčková, Adéla
  Cílem bakalářské práce je návrh prvků rámu monolitické železobetonové rámové konstrukce parkovacího domu. Projekt řeší návrh typického podlaží konstrukce. Nosná konstrukce je tvořena příčným rámem, jenž se skládá z příčlí ...
 • Železobetonová nosná konstrukce objektu patrových garáží 

  Klajba, Daniel
  Cílem bakalářské práce je návrh železobetonové monolitické stropní konstrukce typického podlaží objektu patrových garáží. Nosná konstrukce je tvořena příčným rámem sestávajícího z příčlí, na kterých jsou uloženy trámy a ...