Now showing items 1-20 of 20

 • Administrativní budova 

  Erlebach, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem železobetonové lokálně podepřené stropní desky nad 1NP administrativní budovy a vypracováním výkresové dokumentace. Vnitřní síly jsou vypočteny programem RFEM. Pro kontrolu je proveden výpočet ...
 • Energy passive block of apartments 

  Niesner, Daniel
  Cíl projektu je zpracování projektové dokumentace pro stavbu Energeticky pasivního bytového domu spolu s návrhem nuceného větrání s rekuperační jednotkou. Návrh budovy je koncipován jako budovou s plochou střechou, ...
 • Hotel 

  Vondrák, Martin
  Diplomová práce se zabývá kompletní návrhem projektové dokumentace novostavby hotelu. Objekt je situován v centru města Brna v katastrálním území Brno – Trnitá. Hotel je navržen pro přechodné ubytování a pořádání malých ...
 • Hotel Hlinky 

  Vojta, Martin
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci pro stavbu ubytovacího zařízení. Konkrétně se jedná o hotel na ulici Hlinky v Brně. Kapacita hotelu je 58 lůžek a 60 míst na stravování. Objekt bude mít jedno podlaží podzemní ...
 • Návrh betonové konstrukce s ohledem na požární odolnost 

  Lehoťák, Roman
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou vnútorných síl a návrhom výstuže železobetónovej monolitickej dosky, stužujúcej steny a stĺpu v 1.NP halového objektu mliekarní. Pri dimenzovaní bolo prihliadnuté k požiarnej odolnosti ...
 • Návrh vyztužení betonové konstrukce pomocí FRP výztuže 

  Mrkvová, Kateřina
  Cílem bakalářské práce je provést statický výpočet a návrh vyztužení deskové konstrukce ve dvou variantách. V první variantě je navržena betonářská výztuž, druhá varianta obsahuje alternativu v podobě kompozitní FRP výztuže ...
 • Nosná konstrukce nemocničního pavilonu 

  Hůrka, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na návrh vybraných částí nosné konstrukce nemocničního pavilonu. Konstrukci tvoří železobetonový skelet s dodatečně provedeným samonosným obvodovým pláštěm. Vybranými částmi konstrukce jsou ...
 • Nosná železobetonová konstrukce administrativní budovy 

  Kudrna, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné železobetonové konstrukce administrativního objektu o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží. Během návrhu byly vhodně kombinovány idealizované ruční modely řešených ...
 • Nosná železobetonová konstrukce obchodního domu 

  Zdražilová, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením vybrané části nosné železobetonové monolitické konstrukce obchodního domu. Cílem práce bylo navrhnout a posoudit železobetonovou konstrukci stropní desky nad prvním ...
 • Nosná železobetonová konstrukce obchodního domu 

  Košík, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením hlavních částí nosné železobetonové konstrukce obchodního domu. Cílem práce bylo navrhnout a posoudit železobetonovou konstrukci stropní desky, sloupu, schodiště a stěny. ...
 • Porovnání návrhových postupů podle ACI 318 a EN 1992 

  Janča, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá porovnáním metodiky posuzování betonových konstrukcí dle aktuálně platné evropské normy ČSN EN 1992-1-1 a amerických standardů ACI 318-14. Ke srovnání byly vybrány nosné konstrukční prvky ...
 • Statické řešení monolitické železobetonové konstrukce 

  Tošenovjan, Marek
  Diplomová práce se zabývá statickým řešením vybraných prvků monolitické železobetonové konstrukce objektu o sedmi podlažích. Objekt je navržen jako kombinovaný železobetonový skelet se ztužujícími stěnami a jádrem. Předmětem ...
 • Vinařství Altenberk 

  Palásková, Zita
  Předmětem diplomové práce je projektová dokumentace pro provedení stavby vinařství na okraji města Hustopeče. Stavba je navržena ve svahu a skládá se ze dvou částí, které jsou propojeny pod terénem. První část slouží pro ...
 • Vícepatrová skeletová konstrukce administrativní budovy 

  Zdražilová, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením vybraných částí vícepatrové skeletové konstrukce administrativní budovy na mezní stav únosnosti a použitelnosti. Cílem práce bylo navrhnout a posoudit železobetonovou ...
 • Vybraný konstrukční detail železobetonového skeletu 

  Teplý, Jakub
  Bakalářská práce řeší a srovnává návrh smykové výztuže na protlačení sloupu lokálně podepřené desky dle 3 různých hledisek (ČSN EN 1992-1-1, ČSN 73 1201, MC 2010). V této práci jsou tyto metodiky rozebrány a vzájemně ...
 • Železobetonová konstrukce obchodního domu 

  Hubačková, Pavlína
  Bakalářská práce je zaměřená na návrh monolitické železobetonové konstrukce obchodního domu. Prvky určené k návrhu jsou stropní deska, sloup a základová patka. Výpočet vnitřních sil je proveden v programu SCIA Engineer 17. ...
 • Železobetonová konstrukce patrových garáží 

  Schmeidler, Radek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové monolitické konstrukce patrových garáží – lokálně podepřenou deskou, rampou a trámem. Konstrukce byla posouzena na mezní stav únosnosti. Analýza byla provedena ...
 • Železobetonová nosná konstrukce administrativní budovy 

  Čačaný, Matej
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie vybraných častí nosnej železobetónovej konštrukcie šesť podlažnej administratívnej budovy z hľadiska medzného stavu únosnosti a použiteľnosti. V rozsahu práce je vypracovaný ...
 • Železobetonová nosná konstrukce polyfunkčního domu 

  Lyčka, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vyztužení monolitického železobetonového skeletu polyfunkční budovy. Statický model byl vytvořen v programu SCIA ENGINEER 2012. Navrhovanými a posuzovanými prvky konstrukce jsou ...
 • Železobetonová skeletová konstrukce administrativní budovy 

  Januš, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřená na návrh monolitické železobetonové lokálně podepřené stropní desky administrativní budovy. Výpočet vnitřních sil je proveden ve výpočetním programu SCIA Engineer a následně ověřen ruční metodou. ...