Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh informačního systému 

    Hraško, Branislav
    Diplomová práca sa zameriava na zhodnotenie súčasného stavu a návrh zlepšení produktu spoločnosti Kentico software s. r. o. nazývanom Kentico Kontent. Na základe analýz organizácie a produktu je realizovaný návrh logovacieho ...
  • Zvýšení bezpečnosti nasazením SIEM systému v prostředí malého poskytovatele internetu 

    Bělousov, Petr
    Diplomová práce se zaměřuje na zvýšení bezpečnosti v prostředí malého poskytovatele internetu nasazením SIEM systému. Dostupné systémy jsou porovnány a zhodnoceny v souladu s požadavky zadávající firmy. Projekt nasazení ...