Now showing items 1-2 of 2

  • Širokopásmové antény pro měření EMC 

    Červenka, Dušan
    Tato bakalářská práce pojednává o problému Širokopásmových antén pro měření EMC ve frekvenčním rozsahu 30 – 2000MHz. Jsou zde nastíněna různá řešení a základní modifikace antén. Výsledná anténa je logaritmicko-periodická. ...
  • Vysokofrekvenční jednotka pro přenosnou monitorovací stanici 

    Rokos, Lukáš
    Práce popisuje metody pro monitorování spektra používané Českým telekomunikačním úřadem, návrh vysokofrekvenční jednotky pro přenosnou monitorovací stanici a možnosti jejího využití. Vysokofrekvenční jednotka se skládá z ...