Now showing items 1-1 of 1

  • Charakterizace základních funkcí 

    Petrášová, Anna
    Tato práce se zabývá charakterizací základních funkcí, a to vybraných funkcí elementárních i vyšších. Využitým nástrojem k charakterizaci těchto funkcí jsou funkcionální rovnice. Je zde provedena charakterizace lineární ...