Now showing items 1-6 of 6

 • Algoritmy pro umělou inteligenci 

  Petrželka, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá algoritmy používanými v oblasti umělé inteligence, konkrétně se jedná o algoritmy popsané v knize Artificial Inteligence: A Modern Approach autorů Russela a Norviga a jejich implementaci v ...
 • Logická hra Futoshiki 

  Benedikti, Tomáš
  Tato práce se zaobírá problematikou logických her a hlavolamů. Hlavním zaměřením je hra Futoshiki, její historie a pravidla. Detailně se popisují algoritmy použité ve vytvořené aplikaci, od jejich návrhu po implementaci. ...
 • Logická hra Kakuro 

  Hodáň, Ján
  Tato práce stručně popisuje historii logiky a logických her. Podrobně vysvětluje pravidla a způsoby řešení hry kakuro. Do hloubky bude rozebrána problematika a způsoby implementace této hry. V posledních kapitolách bude ...
 • Metody návrhu bezpečnostních protokolů 

  Hranáč, Jakub
  Tato práce popisuje několik metod návrhu bezpečnostních protokolů. Metoda " A Simple Logic for Authentication Protocol Design" je následně implementována včetně vlastního rozšíření o počáteční vlastnictví zpráv a oprávnění ...
 • Využití SAT solverů v úloze optimalizace kombinačních obvodů 

  Minařík, Vojtěch
  Tato práce zavádí využití řešení problému SAT a jeho modifikací v úloze evolučního návrhu kombinačních obvodů. Motivací využití těchto problémů je zrychlení ohodnocování chromozomů kandidátních řešení fitness funkcí během ...
 • Vztah klient-server u webových aplikací 

  Kučera, Petr
  Tato práce zkoumá možnosti přesunu aplikační logiky ve webových aplikacích ze serverů na klienty s cílem snížit zátěž serverů. Zkoumá činnosti, které mohou být prováděny na straně klientů v oblasti generování HTML kódu ze ...