Now showing items 1-10 of 10

 • Demonstrační aplikace lineární logistické regrese 

  Bak, Adam
  Táto bakalárska práca sa zaoberá lineárnou logistickou regresiou, modelom pre strojové učenie. Cieľom tejto práce je podrobne preskúmať a zanalyzovať ako tento klasifikačný model funguje, aby bolo možné vyvinúť učebnú ...
 • Do they Compete Differently? Strategies of MNEs and Domestic Companies in the Environment of the Czech Republic 

  Žáková Talpová, Sylva (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016-12)
  Purpose of the article: The Czech Republic is still considered an emerging economy and MNEs are important players in most of its markets. Hence, knowledge of their strategies is essential and valuable not only for companies ...
 • Evoluční návrh simulátoru založeného na celulárních automatech 

  Brigant, Vladimír
  Tato práce popisuje návrh simulátoru založeného na celulárních automatech, který je schopen předpovědet chování komplexního prostorového systému. Tato predikce je založena na dostupních datech a přechodové funkci získané ...
 • Hluboké neuronové sítě v rozpoznávání obrazu 

  Munzar, Milan
  Neuronové sítě jsou dnes jeden z nejúspěšnějších modelů pro strojové učení. Můžeme je nalézt v autonomínch robotických systémech, v rozpoznávání objektů i řeči, predikci a mnoha jiných odvětvích umělé inteligence. Tato ...
 • Klasifikace vozidel na základě odezvy indukčních senzorů 

  Halachkin, Aliaksei
  Táto práce se věnuje klasifikaci vozidel na základě odezvy indukčních senzorů. Během práci byla vytvořená anotovaná databáze vozidel obsahující vice něž 11000 tisíc záznamů z indukčních senzorů. Byli vyzkoušený různé ...
 • Metody pro predikci s vysokodimenzionálními daty genových expresí 

  Šilhavá, Jana
  Dizertační práce se zabývá predikcí vysokodimenzionálních dat genových expresí. Množství dostupných genomických dat významně vzrostlo v průběhu posledního desetiletí. Kombinování dat genových expresí s dalšími daty nachází ...
 • Srovnání heuristických a konvenčních statistických metod v data miningu 

  Bitara, Matúš
  Táto práca sa zaoberá porovnaním konvenčných a heuristických metód v data miningu používaných na binárnu klasifikáciu. V teoretickej časti sú popísané štyri rôzne modely. Klasifikácia modelov je demonštrovaná na jednoduchých ...
 • Statistická klasifikace pomocí zobecněných lineárních modelů. 

  Sladká, Vladimíra
  Cílem této diplomové práce je zavést teorii zobecněných lineárních modelů, speciálně pak probitový a logitový model. Tyto jsou zejména používány pro zpracování medicínských dat. V našem konkrétním případě jsou zmíněné ...
 • Statistické modely úspěšnosti různé techniky kopů v rugby 

  Vrbacká, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá testováním statistických hypotéz a jejich praktickým využitím. Statisticky modelujeme úspěšnost kopu v rugby a zkoumat dominantní faktory (poloha míče, styl kopu, typ hráče) a jejich interakce. ...
 • Vehicle Classification Using Inductive Loops Sensors 

  Halachkin, Aliaksei (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This project is dedicated to the problem of vehicle classification using inductive loop sensors. Developed classifier is based on nearest neighbors and logistic regression models and achieves 94 % accuracy on classification ...