Now showing items 1-12 of 12

 • Logistická koncepce pro virtuální organizace 

  Kuřitka, Ivo
  V předložené disertační práci jsou řešeny hlavní problematické oblasti související s postavením logistiky v prostředí virtuální organizace. Teorie virtuálních organizací byla doplněna o definici virtuality a rámcový model. ...
 • Logistická koncepce se zaměřením na výrobní linku 

  Jurásková, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistické koncepce ve vybraném podniku. V práci se nejprve zaměřuji na logistickou koncepci celého podniku a poté analyzuji současný materiálový stav dané výrobní linky. Na ...
 • Návrh logistické koncepce se zaměřením na služby ke spokojenosti zákazníka 

  Habrovcová, Iva
  Diplomová práce se zaměřuje na logistickou koncepci společnosti LESAK s.r.o., zabývající se výrobou a prodejem vah a vážících zařízení. Analyzuje současný stav průběhu zakázky společností a následně navrhuje opatření se ...
 • Návrh optimalizace logistiky internetového obchodu 

  Bitala, Libor
  Diplomová práce „Návrh optimalizace logistiky internetového obchodu“ je zaměřena na analýzu současného stavu logistických koncepcí společnosti XY provozující internetový obchod s informačními technologiemi. Cílem je nalezení ...
 • Optimalizace skladování a dopravy v obchodní firmě 

  Švejda, Jakub
  Tato práce pojednává o optimalizaci skladování a dopravy v obchodní firmě K-elektric s.r.o.. V úvodu této práce se zaměřuji na definici logistiky a cíle diplomové práce. První kapitola pojednává o základních procesech a ...
 • Studie průběhu zakázky firmou 

  Štambacherová, Gabriela
  Tato diplomová práce analyzuje studii průběhu zakázky firmou Štambacher, s.r.o., která se zabývá instalatérskými pracemi. Práce obsahuje popis současného stavu a následně návrhy řešení, které by v optimálním případě měly ...
 • Studie průběhu zakázky organizací 

  Děchtěrenková, Šárka
  Diplomová práce se zabývá analýzou průběhu zakázky u firmy CeWe Color od objednávky až po postup při případných reklamacích. Práce je složena z teoretické, analytické a praktické části. V rámci teorie jsou vysvětleny ...
 • Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě 

  Němec, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku logistické koncepce ve společnosti BKR ČR, s. r. o. Poskytuje teoretická východiska k danému tématu a analyzuje současnou situaci ve firmě. Na základě kritické analýzy jsou pak ...
 • Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě 

  Krejčí, Pavel
  Diplomová práce na téma: „Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě“ analyzuje logistický systém firmy z pohledu materiálových a informačních toků ve výrobě. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé pojmy logistiky. ...
 • Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě 

  Brabencová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na celkovou logistickou koncepci společnosti zabývající se nadzemní těžbou kameniva. V návrhové části jsou stanovena nová možná řešení logistických procesů v kamenolomu, tak aby došlo k jejich ...
 • Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě 

  Čermáková, Veronika
  Diplomová práce analyzuje logistickou koncepci ve společnosti Autoexpres CZ, s. r. o. Skládá se z teoretického východiska práce a analýzy současné situace firmy. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé pojmy logistiky. ...
 • Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě 

  Koc, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na tvorbu logistické koncepce dopravní zdravotní služby Nemocnice Znojmo. Obsahuje teoretickou část popisující logistiku, analyzuje současnou situaci podniku a dále jsou v práci uvedeny změny, ...