Now showing items 1-8 of 8

 • Návrh uspořádání skladovacích prostor nové výrobně-expedičně-skladovací haly 

  Rišová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh uspořádání skladovacích prostor nové výrobně-expedičně-skladovací haly společnosti DIEFFENBACHER–CZ, hydraulické lisy, s.r.o. (dále jen DCZ). Výsledkem této práce je návrh umístění a ...
 • Ověření logistického konceptu řízení zásob 

  Mikuš, Marek
  Obsahem této bakalářské práce je rešeršní rozbor vybraných logistických konceptů řízení zásob a vytvoření simulačního modelu logistického okruhu v rámci vnitropodnikové přepravy. Součástí rešeršní části je vysvětlení ...
 • Řízení logistického toku v podniku 

  Fraňková, Marcela
  Bakalářská práce se zaměřuje na popis kompletního logistického řetězce ve výrobním podniku VUES Brno s.r.o. Vysvětluje základní i odborné pojmy logistiky a srozumitelně uvádí čtenáře do její problematiky. V další části ...
 • Řízení logistického toku výrobního podniku 

  Fialová, Oksana
  Bakalářská práce se zaměřuje na popis a rozbor logistického toku ve výrobním podniku PP Tuning Racing Parts s.r.o. Nejdříve vysvětluje obecné pojmy této problematiky. V další části analyzuje skutečný stav v podniku. Závěrem ...
 • Řízení logistického toku výrobního podniku 

  Fialová, Oksana
  Bakalářská práce se zaměřuje na popis a rozbor logistického toku ve výrobním podniku PP Tuning Racing Parts s.r.o. Nejdříve vysvětluje obecné pojmy této problematiky. V další části analyzuje skutečný stav v podniku. Závěrem ...
 • Studie koncepce řízení oběhu obalů ve společnosti Bosch Diesel s. r. o. 

  Mahdalová, Eva
  Diplomová práce se věnuje problematice řízení v oblasti obalového hospodářství. Pomocí metod využívaných v logistice a modelovacího nástroje ARIS bude provedena analýza stávajícího stavu a z ní odvozeny problematické ...
 • Studie průběhu zakázky organizací 

  Michalová, Iveta
  Tato diplomová práce analyzuje studii průběhu zakázky firmou AKI ELECTRONIC spol. s r. o. Skládá se z těchto hlavních částí: z teoretického východiska práce a analýzy současné situace firmy. V teoretické části jsou vysvětleny ...
 • Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě 

  Čermáková, Veronika
  Diplomová práce analyzuje logistickou koncepci ve společnosti Autoexpres CZ, s. r. o. Skládá se z teoretického východiska práce a analýzy současné situace firmy. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé pojmy logistiky. ...