Now showing items 1-3 of 3

 • Studie logistika opatřování se zaměřením na nákup 

  Hesek, Peter
  Diplomová práce je zaměřena na zlepšení logistiky opatřování ve firmě, která působí ve strojírenském průmyslu. Práce řeší tento problém zavedení vnitřních auditů a systému hodnotícího spolehlivost jednotlivých dodavatelů.
 • Studie logistiky opatřování v distribuční organizaci 

  Grund, David
  Diplomová práce se soustřeďuje na zpracování analýzy současného stavu logistiky opatřování ve společnosti Tourbus, a.s. Stanovuje si za cíl určení oblastí v nákupních procesech této společnosti, které je možno zracionalizovat ...
 • Studie logistiky opatřování ve výrobním podniku 

  Hanzlíková, Šárka
  Diplomová práce se zabývá studií logistiky opatřování ve výrobním podniku. V úvodní části práce jsou uvedeny teoretické základy logistiky, logistického řízení a logistických technologií včetně systému e-kanban. V praktické ...