Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza lokálních struktur DNA 

    Kratochvíl, Jaromír
    Tato diplomová práce je zaměřena na popis a realizaci uživatelského rozhraní jako webové aplikace ve frameworku Vue.js pro analýzu lokálních struktur DNA. Lokální struktura se dá popsat jako alternativní struktura DNA, ...
  • Implementace nástroje pro analýzu lokálních struktur DNA 

    Kaura, Patrik
    Tato diplomová práce je zaměřena na popis a realizaci aplikace API wrapper, která pracuje nad výpočetním jádrem ibp bioinformatics. První polovina práce se zaměřuje na shrnutí základních znalostí z oblasti výzkumu DNA, ...