Now showing items 1-8 of 8

 • Administrativní dům 

  Černota, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh monolitické betonové stavby vícepodlažní administrativní budovy včetně jejího založení. Stropní konstrukce nad prvním nadzemním podlažím je navržena jako lokálně podepřená. Výpočet ...
 • Analýza chování železobetonové stropní desky 

  Kubínek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou chování stávající železobetonové, lokálně podepřené, stropní desky v nemocnici včetně 2. mezního stavu. Výpočet vnitřních sil byl proveden v programu SCIA Engineer. Bylo zhotoveno několik ...
 • Novostavba administrativní budovy v Blansku 

  Zouhar, Martin
  Řešením diplomové práce je novostavba administrativní budovy v Blansku. Budova má sloužit jako pobočka české pojišťovny. Tento objekt je umístěný na konkrétním pozemku, který jasně limitoval možnosti stavby. Administrativní ...
 • Pětipodlažní železobetonová nosná konstrukce administrativní budovy 

  Večeřa, František
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce administrativní budovy. Jde o novostavbu, která je umístěná v městě Brně. Stavba je řešena jako železobetonový skelet se ztužujícím jádrem. Stavba má pět nadzemních podlaží. ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Černota, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové lokálně podepřené stropní desky, nad prvním nadzemním podlažím polyfunkčního domu v Brně. Výpočet vnitřních sil je proveden v programu Scia Engineer a ...
 • Sportovní centrum Polička 

  Svoboda, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace sportovního centra. Navrhovaný objekt sportovního centra se nachází v jižní části města Poličky, v lokalitě určené pro stavby a plochy sportovního a ...
 • Wellness hotel "Na Ovčačce" - Svatý Kopeček u Olomouce 

  Spurný, Martin
  Předmětem projektu je novostavba wellness hotelu v katastrálním území Svatý Kopeček, města Olomouce, okresu Olomouc. Dům je samostatně stojící v ulici Darwinova. Na dané území jsou stanovena omezení ovlivňující parametry ...
 • Zdravotnické středisko Hlinsko 

  Pilný, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace zdravotnického střediska ve městě Hlinsko. Novostavba se nachází v severní části města v lokalitě určené pro výstavbu veřejné infrastruktury. Jedná ...