Now showing items 1-13 of 13

 • Automatická detekce, lokalizace a extrakce duhovky lidského oka 

  Pánik, Matúš
  Práca sa venuje návrhu a implementácii lokalizátora, detektora a extraktora rysov obsiahnutých v dúhovke ľudského oka. V úvode je stručne objasnená anatomická stavba oka ako optického orgánu zabezpečujúceho vlastné videnie ...
 • Autonomní navigace vozidla na povrchu planety 

  Vaško, Marek
  Výskum hlbín vesmíru doviedol k vývoju technológii v rôznych oblastiach. Jednou z týchto oblastí je prieskum povrchu mimozemských planét. Efektívny spôsob skúmania je bezpilotné pozemné vozidlo. Práca sa zaoberá jedným z ...
 • Detekce a lokalizace dopravních značek 

  Kudláč, Ondrej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť jednoduchý systém pre detekciu a lokalizáciu dopravného značenia v obraze s využitím už existujúcich riešení. Detekcia značiek prebieha na základe ich tvarov a lokalizácia ...
 • Detekce, lokalizace a určení plochy chronických ran 

  Gulán, Filip
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh a realizácia multiplatformnej aplikácie pre detekciu, lokalizáciu a určenie plochy chronických rán. Aplikácia má za úlohu pomáhať zdravotným sestrám, doktorom a ošetrovateľom sledovať ...
 • Lokalizace zařízení v bezdrátovém systému na základě úrovně přijímaného signálu 

  Popovec, Juraj
  Táto práca popisuje spracovanie parametru RSSI a jeho následné použitie k výpočtu vzdialenosti bezdrôtového uzlu. Taktiež sa zaoberá analýzou rádiového modelu prostre- dia a kalibráciou jednotlivých veličín potrebných pre ...
 • Lokalizátor interferencí pro kmitočtová pásma EGSM a UMTS 

  Predajňa, Martin
  Práca popisuje pasívne lokalizačné techniky z ktorých pre potreby lokalizácie zdroja interferencií je zvolená metóda rotácie smerovej antény. Navrhnutý lokalizačný systém vypočíta pravdepodobnú polohu zdroja rušenia metódou ...
 • Metody detekce akustických zdrojů mikrofonovými poli 

  Durkoš, Michal
  Táto práca pojednáva o možnostiach lokalizácie zdrojov akustických signálov. Informuje čitateľa o možnostiach využitia beamformingu ako aj s jeho základnými pravidlami a podmienkami. Podrobnejšie sa zaoberá delay-and-sum ...
 • Mobilní zařízení navigované inteligentní sítí 

  Barna, Andrej
  Práca sa zaoberá problematikou navigovania v budovách za využitia bezdrôtových senzorových sietí. Pri riešení sa aplikujú znalosti z multiagentných inteligentných systémov. Pre beh agentov v senzorových uzloch sa využíva ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Zito, Andrej
  Práca sa venuje lokalizačnému projektu Reeses pre firmu Autodesk. Analyzuje moţnosti spoločnosti Alpha s.r.o. podieľať sa na jeho realizácii. Navrhuje technicko-organizačné opatrenia s vyuţitím metód projektového managementu. ...
 • Nízkopříkonový GPS přijímač 

  Hus, Peter
  Cieľom tejto práce je navrhnúť nízkopríkonový GPS prijímač, ktorý bude slúžiť ako zabezpečovacie zariadenie na sledovanie polohy a stavu motorových vozidiel. Navrhnuté zariadenie bude schopné rozpoznať neoprávnenú manipuláciu ...
 • Nová generace open-source nástroje Stranger Strings 

  Kňazík, Matej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je opísať vývoj webovej aplikácie s názvom Stranger Strings. Projekt si ponechal svoje meno po internom firemnom nástroji, avšak vo všetkom ostatnom prešiel kompletnými zmenami. Účel Stranger ...
 • Rozbor parametrů komunikačního řetězce pro IP geolokaci 

  Rajnoha, Martin
  Cieľom tejto práce bolo preštudovať súčasné možnosti lokalizácie staníc v sieti Internet, hlavne aktívne metódy, ktoré sú založené na meraní oneskorenia. Popísať vznik oneskorenia a jeho jednotlivých častí. Ďalej vytvoriť ...
 • Vizuální odometrie pro robotické vozidlo Car4 

  Szente, Michal
  Táto práca sa zaoberá algoritmami vizuálnej odometrie a aplikáciou na experimentálne vozidlo Car4. Prvá časť obsahuje rešerše v tejto oblasti, na základe ktorej je zvolený postup riešenia. Ďalšie kapitoly uvádzajú teoretický ...