Now showing items 1-2 of 2

  • Lokalizátor interferencí pro kmitočtová pásma EGSM a UMTS 

    Predajňa, Martin
    Práca popisuje pasívne lokalizačné techniky z ktorých pre potreby lokalizácie zdroja interferencií je zvolená metóda rotácie smerovej antény. Navrhnutý lokalizačný systém vypočíta pravdepodobnú polohu zdroja rušenia metódou ...
  • Návrh systému pro precizní lokalizační služby 

    Krippel, Martin
    Cieľom tejto diplomovej práce bolo analyzovať bezdrôtovú lokalizáciu v interiéri. Analyzované sú niektoré technológie bezdrôtovej lokalizácie ako Time of Arrival alebo Time Difference of Arrival. V práci je taktiež popísaný ...