Now showing items 1-11 of 11

 • Audit vysoké školy 

  Doležalová, Lenka
  Diplomová práce obsahuje problematiku auditu dlouhodobého majetku. Cílem práce je provedení auditu veřejné vysoké školy. Výsledkem je návrh, jak by měl auditor postupovat při auditu dlouhodobého majetku.
 • Financování dlouhodobého majetku pro konkrétní podnik 

  Harachová, Kristína
  Bakalářská práce zpracovává téma Financování dlouhodobého majetku pro konkrétní podnik. Zaměřuje se na vysvětlení pojmů z oblasti majetku, jeho možností financování a vysvětluje poměrové ukazatele finanční analýzy. Popisuje ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Špaček, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výběr optimálního financování dlouhodobého hmotného majetku. V teoretické části jsou popsány možnosti financování a analýzy použité k hodnocení současného stavu vybrané společnosti. V ...
 • Metody oceňování dlouhodobých hmotných aktiv v podniku 

  Pernica, Martin
  Disertační práce se zabývá úlohou oceňování dlouhodobých hmotných aktiv v podniku v rámci vnitropodnikového účetnictví, které firma vede na dobrovolném základě. Práce je situována do pěti samostatných částí, kdy je první ...
 • Mezinárodní standardy účetního výkaznictví versus česká úprava dlouhodobého majetku 

  Pospíšilová, Iva
  Diplomová práce se zabývá dlouhodobým majetkem. Obsahuje analýzu rozdílů v chápání dlouhodobého majetku mezi českou účetní legislativou a mezinárodními účetními standardy IFRS/IAS, a následnou aplikaci zjištěných rozdílů ...
 • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Řehořová, Ivana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti, kterými lze financovat dlouhodobý majetek. Obsahuje teoretické vymezení pojmů a finanční analýzu konkrétní společnosti. Dle této analýzy je stanoven návrh, jaké financování ...
 • OVLIVNĚNÍ ZÁKLADU DANĚ RŮZNÝMI ZPŮSOBY POŘÍZENÍ MAJETKU 

  Drahotušská, Vendula
  Bakalářská práce se zabývá různými způsoby pořízení dlouhodobého majetku – nového osobního automobilu. Zkoumá, jak pořízení dlouhodobého majetku ovlivní výši základu daně, pokud bude pořízen z vlastních prostředků, pomocí ...
 • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

  Šanderová, Hana
  Tato bakalářská práce řeší vhodné financování nového automobilu pro společnost INKA Interiér, s.r.o. Sleduje ovlivnění základu daně při různých formách financování, především pomocí leasingu a úvěru. Obsahuje také daňové ...
 • Ovlivnění základu daně způsobem pořízení dopravního prostředku 

  Kalábová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vhodného financování nového automobilu pro Radka Pelikána, fyzickou osobu podnikající na živnostenské oprávnění. Sleduje ovlivnění základu daně při různých formách financování, ...
 • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

  Vondráček, Radek
  Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice ve společnosti LBtech a.s. První část je zaměřena na teoretická východiska vnitropodnikových směrnic, dlouhodobý majetek a jeho vymezení, odpisy a účtování dlouhodobého ...
 • Vytvoření vnitropodnikové směrnice obchodní korporace 

  Mahdalová, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá vnitropodnikovými směrnicemi kapitálové společnosti. První část je zaměřena na teoretická východiska pro vnitropodnikové směrnice, dlouhodobý majetek, jeho evidenci, odpisy a účtování. Druhá část ...