Now showing items 1-9 of 9

 • Finanční plánování malé firmy 

  Tlustoš, Martin
  Tato diplomová práce s názvem „Finanční plánování malé firmy“ se zabývá teorií a praxí finančního plánování. V teoretické části práce jsou popsány teoretická východiska finančního plánování. Praktická část obsahuje analýzu ...
 • Finanční plánování malé firmy 

  Papoušková, Anna
  Diplomová práce obsahuje teorii k finančnímu plánování zaměřenou na principy a metody finančního plánování, dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování a kontrolu plánu. Praktická část obsahuje sestavený dlouhodobý finanční ...
 • Návrh dlouhodobého finančního plánu 

  Měkynová, Simona
  Diplomová práce se skládá ze tří základních částí. První je teoretická část, která je zaměřena na problematiku finančního plánování. V následujícím oddílu jsou provedeny analýzy vnějšího a vnitřního okolí firmy, které ...
 • Návrh ocenění podniku 

  Leitner, Dominik
  Předmětem této diplomové práce je ocenění výrobního podniku XY, s.r.o. s použitím výnosových metod ocenění. V první části této práce je zpracována strategická analýza, finanční analýza a SWOT analýza. V závěru práce jsou ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Pešová, Veronika
  Diplomová práce se skládá ze tří základních částí. První část obsahuje teoretická východiska k finančnímu plánování. Zaměřuje se na principy a metody finančního plánování, na tvorbu krátkodobého a dlouhodobého finančního ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Blažková, Jana
  Diplomá práce se zabývá problematikou finančního plánování podniku. Teoretická část práce se zaměřuje na teoretická východiska finančního plánování. Druhá část práce analyzuje současný stav vybrané společnosti. Následně ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Šťastná, Iva
  Tato práce obsahuje teorii k finančnímu plánování zaměřenou na principy a metody finančního plánování, dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování a kontrolu plánu. Praktická část obsahuje návrh finančního plánu společnosti ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Přibyl, Pavel
  Tato diplomová práce s názvem „Návrh podnikového finančního plánu“ se skládá ze dvou částí. Teoretická část se zabývá teoretickými východisky finančního plánování. V praktické části jsou provedeny analýzy současného stavu ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Byrtus, Dominik
  Diplomová práce se zaměřuje na vypracování finančního plánu reálné společnosti pro 4 následující účetní období. První část popisuje obecnou strukturu finančního plánu, jeho druhy a specifikuje nejčastěji používané analýzy. ...