Now showing items 1-4 of 4

 • Apoferritin as an ubiquitous nanocarrier with excellent shelf life 

  Dostálová, Simona; Vašíčková, Kateřina; Hynek, David; Křížková, Soňa; Richtera, Lukáš; Vaculovičová, Markéta; Eckschlager, Tomáš; Stiborová, Marie; Heger, Zbyněk; Adam, Vojtěch (Dove Media Press, 2017-03-24)
  Due to many adverse effects of conventional chemotherapy, novel methods of targeting drugs to cancer cells are being investigated. Nanosize carriers are a suitable platform for this specific delivery. Herein, we evaluated ...
 • Napěťová reference s LTZ1000 

  Grohoľ, Stanislav
  Práca pojednáva a problematike stability napäťovej referencie s LTZ1000(A). V úvode sú špecifikované najhlavnejších parametre napäťovej referencie z hľadiska stability a uvedené je rozdelenie napäťových referencií podľa ...
 • Precizní zdroje referenčního napětí 

  Budáč, Peter
  Cieľom práce je realizácia pracoviska pre meranie dlhodobej stability a teplotného koeficientu precíznych napäťových referencií. Analyzuje riešenia jednotlivých precíznych napäťových referencií a ich dôležitých parametrov ...
 • Thick-Film and LTCC Passive Components for High-Temperature Electronics 

  Dziedzic, A.; Nowak, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  At this very moment an increasing interest in the field of high-temperature electronics is observed. This is a result of development in the area of wide-band semiconductors’ engineering but this also generates needs for ...