Now showing items 1-2 of 2

  • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

    Burešová, Adéla
    Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice ve společnosti Izomat s.r.o. První část se zabývá náležitostmi vnitropodnikových směrnic a teoretickou problematikou dlouhodobého majetku, jeho evidencí, odpisy a ...
  • Vytvoření vnitropodnikové směrnice dlouhodobého majetku 

    Stejskal, Jakub
    Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti BZCompany international s. r. o. První část se věnuje teoretickým východiskům pro vnitropodnikové směrnice, účtování, účetním a daňovým odpisům a ...