Now showing items 1-1 of 1

  • Využití vysokotlakého chlazení na dlouhotočných automatech 

    Kinc, Jiří
    Diplomová práce popisuje vysokotlaké chlazení a následně prezentuje experiment, kdy je s využitím této technologie chlazení soustružen vnější válcový průměr na dlouhotočném automatu. Takto soustružený obrobek je porovnán ...