Now showing items 1-12 of 12

 • II/494 Vrbětice-Slavičín 

  Kuric, Filip
  Bakalářská práce se ve formě technické studie zabývá úpravou silnice II/494 mezi obcemi Vrbětice a Slavičín. Práce řeší úpravu silnice ve dvou navržených variantách. Varianta A je zpracována jako rekonstrukce silnice ve ...
 • Křižovatka Špirkova - Hanácká v Tuřanech 

  Werner, David
  Bakalářská práce se formou technické studie zabývá návrhem rekonstrukce křižovatky Hanácká x Špirkova, nacházející se v MČ Tuřany. Návrh se dimenzuje na výhledovou dopravní zátěž po dostavbě obchvatu Tuřan (nová trasa ...
 • Mimoúrovňové křížení železniční trasy Přerov - Brno silnicí III/4349 v Chropyni 

  Sobková, Jolana
  Diplomová práce se ve formě studie zabývá mimoúrovňovým křížením železniční trasy se silnicí v Chropyni. Práce řeší úpravu stávajícího úrovňového přejezdu ve dvou variantách v návrhové kategorii S7,5. Diplomová práce ověřuje ...
 • Návrh stezky pro cyklisty, bruslaře a pěší kolem řeky Svratky v Bystrci 

  Fischer, Michal
  Bakalářská práce se formou studie zabývá návrhem cyklostezky a stezky pro bruslaře a chodce podél toku řeky Svratky. V současnosti se v daném okolí nachází pouze komunikace pro pěší. V této práci je zpracováno nové řešení, ...
 • Obchvat obce Ochoz u Brna 

  Beneš, Petr
  Předmětem diplomové práce je studie obchvatu obce Ochoz u Brna. Ochvat je navržen ve čtyřech variantách, které jsou mezi sebou navzájem porovnány dle několika kritérií. Následně je jedna varianta vybrána a detailně zpracována. ...
 • Rekonstrukce silnice II/416 v obci Žatčany 

  Novotný, Michal
  Předmětem bakalářské práce je rekonstrukce průjezdního úseku silnice II/416 v obci Žatčany. Obec Žatčany se nachází v okrese Brno-venkov, kraj Jihomoravský. Rekonstrukce je řešena ve třech variantách. Varianty jsou vzájemně ...
 • Studie jihovýchodního obchvatu města Uherský Brod 

  Dohnálek, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je studie jihovýchodního silničního obchvatu města Uherský Brod, propojky silnice II/490 a silnice II/495. Součástí studie je problematika možné přeložky sil-nice I/50 do stejného prostoru. ...
 • Studie obchvatu Neslovic, silnice II/394 

  Veselý, Petr
  Předmětem bakalářské práce je vypracování vyhledávací studie obchvatu obce Neslovice. Důvodem pro vybudování obchvatu je ulehčení stávajícímu průtahu obce a zvýšení bezpečnosti v jejím území. Komunikace je navržena s ...
 • Studie přeložky silnice II/374 - Maloměřice a Obřany 

  Sobková, Jolana
  Bakalářská práce se ve formě studie zabývá přeložkou silnice II/374 Maloměřice Obřany. Práce řeší úpravu silnice ve třech navržených variantách v návrhové kategorii S9,5. Pro návrh variant byla využita nová norma ČSN 73 ...
 • Vyhledavaci studie obchvatu obce Brumov - Bylnice 

  Pavlacká, Šárka
  Předmětem bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu obce Brumov – Bylnice. Obchvat je řešen ve třech variantách jako přeložka silnice I/57. Varianty jsou vzájemně porovnány, jedna z nich je v rámci studie detailně ...
 • Vyhledávací studie cyklostezky mezi obcemi Dolní Lomná-Horní Lomná 

  Závadská, Andrea
  Bakalářská práce se formou technické studie zabývá návrhem nově vedené cyklotrasy mezi obcemi Dolní Lomná a Horní Lomná. V současnosti je cyklotrasa číslo 6082 vedena po komunikaci III. třídy 01151. V této práci je zpracováno ...
 • Vyhledávací studie silnice II/373 v úseku mezi obcemi Benešov – Brodek u Konice 

  Vidourková, Kristýna
  Předmětem bakalářské práce je vyhledávací studie silnice II/373 v úseku mezi obcemi Benešov – Brodek u Konice. Obec Benešov se nachází v okrese Blansko, kraj Jihomoravský a obec Brodek u Konice v okrese Prostějov, kraj ...