Now showing items 1-17 of 17

 • Aerodynamika axiálních větrných turbín 

  Dubnický, Ladislav
  V dnešnej dobe sa problém klimatických zmien stáva v spoločnosti čoraz aktuálnejšou témou. Zvýšenie priemernej teploty na Zemi čo i len o pár stupňov, môže mať katastrofické následky. Jedným z možných riešení sa javia ...
 • Analýza aerodynamického hluku počítačů 

  Zouhar, Lukáš
  Předložená práce se zabývá diskusí na téma snižování hluku počítačů se zaměřením na aerodynamický hluk chladících ventilátorů. Možností snižování hluku počítačů optimalizačními opatřeními u ventilátorů, používáním pryžových ...
 • Frézování lopatek turbín 

  Raška, Tomáš
  Cílem práce je uvedení do problematiky frézování lopatek turbín. Zaměřuje se na popis turbín, matriálů využívaných pro jejich výrobu, frézování, CAD/CAM systémů, metod generování optimální trajektorie víceosého obrábění ...
 • Hybridní modely turbulence pro silně zavířené proudění 

  Kaplán, Martin
  Cieľom práce je preskúmať použitie hybridných modelov turbulencie pre simulovanie silne zavíreného prúdenia. Práca je zameraná na možnosť aplikovania hybridného SBES modelu pre simuláciu obtekania osamoteného profilu lopatky ...
 • Návrh oběžného kola odstředivého čerpadla pro dané parametry 

  Moravec, Prokop
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem oběžného kola odstředivého čerpadla pro dané parametry. Tento návrh se skládá z výpočtu základních rozměrů meridiálního řezu kola, návrhu tvaru tohoto řezu a z návrhu tvaru lopatky. ...
 • Návrh odstředivého čerpadla metodami diferenciální geometrie 

  Sloupenský, Zdeněk
  Disertační práce se zabývá novým přístupem návrhu oběžného kola, lopatky a spirály odstředivého čerpadla. Matematický model proudění v meridiálním řezu oběžného kola i spirály se opírá o nástroje diferenciální geometrie ...
 • Návrh šroubového čerpadla 

  Hyriak, Maroš
  Diplomová práca sa zaoberá oblasťou čerpadiel so skrutkovicovým odstredivým obežným kolesom. Vďaka jasným benefitom ako vysoká priechodnosť pevných častíc a vysoká účinnosť ide o čerpadlá vyhľadávané v praxi. Napriek tomu, ...
 • Optimalizace tvaru nového typu obvodového závěsu pro lopatky parních turbín 

  Mívalt, Tomáš
  V této práci je popsán výběr a provedena kalibrace vhodného modelu konstitutivního vztahu pro popis cyklického změkčování materiálu. Práce se zabývá deformačně-napěťovou analýzou závěsu poslední řady lopatek parní turbíny ...
 • Řešení technologie pro součást "hřídel parní turbíny" s optimalizací tvarově složité plochy 

  Vacenovský, Igor
  Cílem práce je řešení návrhu nové technologie obrábění drážek rotoru pro lopatky parní turbíny. Popis technologie obrábění drážek rotoru. Jsou sledována různá kritéria a výsledné řešení je sestaveno na zadané podmínky pro ...
 • Simulace silového zatížení rozváděcího VNT mechanismu turbodmychadla 

  Cetkovský, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá přeplňováním turbodmychadly se zaměřením na způsoby jejich regulace. Cílem práce je sestrojení CFD simulace pro turbodmychadlo s rozváděcím VNT mechanismem při daných polohách. Simulace vychází ...
 • Šnekový mísič kontinuální 

  Pelka, Tomáš
  Tato diplomová práce zpracovává a je zaměřena na problematiku kontinuálního mísení partikulárních látek. Vlastní práce je rozdělena do následujících kapitol. Kapitola první zahrnuje vlastní teorii mísení a informace o ...
 • Turbínová skříň turbodmychadla VNT s oddělenými pulsy ve výfukovém potrubí 

  Polášek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem turbínové skříně turbodmychadla VNT pro přívod oddělených tlakových pulzů od výfukového potrubí. Následně práce obsahuje pevnostní kontrolu navržené turbínové skříně. ...
 • Turbínová skříň turbodmychadla VNT s oddělenými pulsy ve výfukovém potrubí 

  Polášek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem turbínové skříně turbodmychadla VNT pro přívod oddělených tlakových pulzů od výfukového potrubí. Následně práce obsahuje pevnostní kontrolu navržené turbínové skříně. ...
 • Ventilační výpočty v synchronním stroji 

  Judas, Jan
  Cílem práce bylo seznámení se s prostředím práce Ansys CFX, vytvoření několika modelů ventilátorů a modelu synchronního stroje v Autodesk Inventor, vytvoření modelu proudění chladícího média strojem s vytvořenými ventilátory ...
 • Využití aditivních technologií (3D tisk) pro výrobu konstrukčních částí turbín 

  Vaculka, Alexander
  Bakalářská práce se ve svém úvodu zabývá aditivními technologiemi. Popisuje jejich princip, technologická řešení, dále také jejich výhody a nevýhody i oblasti kde se využívají. Následuje popis vybraných komponent parních ...
 • Vývoj a regulace ventilačních turbín 

  Ondra, Martin
  Tato práce se zabývá řešením mechanické regulace sání ventilačních turbín. V práci byly navrhnuty a popsány tři způsoby mechanické regulace. Jedná se o regulace pomocí půlklapky, čtvrtklapky a pomocí tzv. tančící turbíny. ...
 • Vývoj ventilačních turbín 

  Křupka, Jiří
  Diplomová práce řeší konstrukční vývoj alternativních stavebnicových mechanických systémů ventilačních turbín. Práce se v rešeršní části zabývá problematikou dopravovaného média-vzduchu a ventilace, dále pak funkcí, ...