Now showing items 1-20 of 20

 • Analysis of Speech Signals in VoIP Transferred Over a Network Channel 

  Báňa, Josef (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The article examines the impact of VoIP transmission channel characteristics on speech parameters. It seeks ways of emulating properties of a selected VoIP transmission channel and creating a network emulation environment. ...
 • Analýza závislosti moderních komunikačních služeb a kanálů na zpoždění, optimalizace QoS 

  Rozman, Jiří
  Hlavním obsahem práce je seznámení se s možnostmi služeb využívajícími přenos dat v reálném čase v bezdrátových sítích. Teoretická část prezentuje bezdrátové sítě založené na standardu IEEE 802.11 a jejich využití v praxi. ...
 • Averze spotřebitel/investora ke ztrátě 

  Mazánek, Lukáš
  V diplomové práci se budu zabývat vztahem spotřebitele a jeho averze ke ztrátě. Vyjádřením možných rizik, které je možné vystihnout za pomocí behaviorálních teorií a psychologického přístupu. Praktická část práce bude ...
 • Averze spotřebitele/investora ke ztrátě 

  Svorad, Michal
  Diplomová práce se zabývá analýzou postoje a chování spotřebitele v roli investora na finančních trzích ke ztrátě, respektive jak předcházet riziku budoucí ztráty. V teoretické části je popsána teorie nutná k porozumění ...
 • Energetický audit vodovodů 

  Krupa, Filip
  Diplomová práce se zabývá energetickým auditem vodovodů. První část je věnována současnému stavu problematiky v České republice, ale především této problematiky v zahraničí. Dále je v práci zpracována struktura energetického ...
 • Error Concealment Method Based on Motion Vector Prediction Using Particle Filters 

  Hrusovsky, B.; Mochnac, J.; Marchevsky, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-09)
  Video transmitted over unreliable environment, such as wireless channel or in generally any network with unreliable transport protocol, is facing the losses of video packets due to network congestion and different kind of ...
 • Měření parametrů datových přenosů v počítačových sítích 

  Šeda, Pavel
  Diplomová práce je souhrně zaměřena na základní parametry datových přenosů počítačových sítí. V první části jsem přehledně popsal základní parametry sítí, způsob jakým se dané parametry měří a zohledňují. Zaměřil jsem se ...
 • Měření teploty na asynchronním motoru 

  Bartoň, Petr
  V této práci jsou popsány metody měření teploty v elektrických strojích. Vzhledem k tomu, že v asynchronních motorech působí magnetická pole a mechanické vlivy, lze použít jen omezené množství metod pro měření teploty. ...
 • Model e-aukce pro firmu 

  Gazdíková, Pavla
  Diplomová práce se ve své úvodní části zabývá teoretickými poznatky z oblasti interního internetového nákupu a e-aukcí. Druhá část práce je tvořena analýzou současného stavu ve firmě. Ve třetí, stěžejní části, je předložen ...
 • Modelling Flood Losses to Buildings: Relationship between Room Dimensions and Depth of Flooding 

  Tuscher, Martin; Hanák, Tomáš (IOP Publishing, 2015-09-01)
  This paper discusses the evaluation of flood losses to buildings using loss curves. The objective of the research was to ascertain whether there is a relationship between the depth of flooding and the amount of unit loss ...
 • Modelování a detekce útoku SlowDrop 

  Mazánek, Pavel
  Práce je zaměřena na nedávno objevený slow DoS útok s názvem SlowDrop. Zabývá se podrobným nastudováním a popisem současného stavu problému DoS útoků obecně i útoku konkrétního. Z teoretického základu vychází při implementaci ...
 • Návrh sacího traktu s variabilní délkou pro experimentální zážehový motor 

  Jelínek, Petr
  Tato diplomová práce pojednává o sacím traktu čtyřdobého spalovacího motoru a jeho plnící účinnosti a možnostech, jak tuto účinnost zvýšit a následně o optimalizování průběhu točivého momentu a výkonu u zadaného sériového ...
 • Návrh softwarového prostředí pro zpracování dat z měření telekomunikačních sítí 

  Fornůsek, Jan
  Tento dokument seznamuje čtenáře s měřeními souvisejícími s optickými sítěmi. Nejedná se o výčet všech měření. Jsou zmíněny pouze vybraná měření související se vstupními soubory do vyvíjené aplikace. Praktickou část popisuje ...
 • Nepřímé měření momentu na výstupu převodovky zatěžovacího pohonu 

  Jelének, Marek
  Pro zatěžování pohonných jednotek bagrů je nutné použít elektromechanické zátěže s vysokým krouticím momentem až 16 000 Nm v nízkém rozsahu otáček (0 až 150) ot/min při výkonu maximálně 50 kW. Elektromechanickou zátěž tvoří ...
 • Systém pro sledování stavu spojení v počítačové síti pomocí SNMP 

  Zubčák, Peter
  Cílem bakalářské práce je implementovat systém pre sledování stavu spojení v počítačové síti. Systém sbíra informace ze síťových uzlů, z kterých počíta metriky a statistiky,  které sú dostupné  pre uživatelov v MIB. ...
 • Teplotní analýza synchronního stroje 

  Bartoň, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou oteplení a chlazení synchronního stroje. Oteplení je způsobeno ztrátami stroje vznikajících pří přeměně elektrické energie na energii mechanickou. Na stroji pak může být dosaženo vysokých ...
 • Vliv hydrologických a provozních nejistot na komplexní vodohospodářské řešení údolní nádrže 

  Havlík, Martin
  Tématem práce je vodohospodářské řešení zásobního a retenčního objemu vodní nádrže Hanušovice na řece Krupá. V rámci práce se provede výpočet zásobního a retenčního objemu uvažované nádrže. K výpočtu objemů zásobního a ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Lachman, Radim
  Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace VARS a. s. za období 2014-2018 a formulace návrhů na zlepšení v problémových oblastech finančního hospodaření. V teoretické části je zpracován teoretický ...
 • Zvýšení účinnosti jednofázového asynchronního motoru 

  Bořil, Michal
  Tématem bakalářské práce je zvýšení účinnosti jednofázového asynchronního motoru. Práce je rozdělena na několik částí a obsahuje informace uvedené k tématu. V první části je uveden teoretický princip všech točivých strojů, ...
 • Žiju tarot 

  Oplatková, Hana
  Osobní balíček karet vytvořený na základě půlročního průzkumu a dokumentací denních prožitků. Balíček obsahuje 49 karet a je inspirován sadou 78 tarotových karet. Textový obsah – rub karty byl vytvořen podle deníkových ...